چرا نقش خانواده محور در مقابله با کرونا‌ویروس، برای سیاستگذاران سلامت ایران ضروری‌تراز سایر کشورمی باشد؟

نامه به سردبیر

نویسندگان

1 پژوهشگر علم‌سنجی، مرکز تحقیقات آینده‌نگری و نوآوری در سلامت ، پژوهشکده آیند ه‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده علومپزشکی سیرجان، سیرجان، ایران.

چکیده

در اواخر سال 2019 میلادی در شهر ووهان چین، نوعی بیماری عفونی به نام کروناویروس که اخیراً کووید ۱۹ نیز نامیده می شود، شناسایی و کشف شد، در 11 مارس 2020‌، سازمان بهداشت جهانی، شیوع این بیماری را "همه گیر" اعلام کرد که دارای عوارض اساسی بر سلامت و اقتصاد جوامع جهانی می باشد.در پی بحران دنیاگیری بیماری کروناویروس در نقاط مختلف جهان، کروناویروس، در ایران به‌ صورت رسمی در ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تأیید شد و در کوتاه ترین زمان ممکن، شیوع این ویروس تقریباً تمامی استان‌های کشور ایران را در بر گرفت.اما همزمان با گسترش این ویروس، ، کشور ایران برای کنترل آن دچار مشکلاتی منجمله با افزایش سخت‌ترین فشار تحریمی آمریکا مواجه می باشد، که تأثیرات و چالش‌هایی زیادی را در زمینه اقتصاد و بهداشت، به ویژه بخش درمان برای دولت ایران به دنبال داشته‌ است.به نظر می رسد، در چنین شرایطی اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه (خانواده محور) می تواند بسیار مفید باشد. برای جلوگیری از مراجعه به بخش درمان که نیاز مند تجهیزات پزشکی و دارویی می باشد، مفید ترین و ارزان ترین راهکار برای سلامت جامعه و دولت ایران می باشد، تا منجر به کاهش انتقال شیوع ‌ و کاهش هزینه های بخش درمان، که با تحریم ها دست و پنجه نرم می کند، شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Lai, C. C., Wang, C. Y., Wang, Y. H., Hsueh, S. C., Ko, W. C., & Hsueh, P. R. (2020). Global epidemiology of coronavirus disease 2019 (COVID-19): Disease incidence, daily cumulative index, mortality, and their association with country healthcare resources and economic status. International Journal of Antimicrobial Agents, 55(4), 105946. [DOI:10.1016/j.ijantimicag.2020.105946] [PMID] [PMCID]
Raoofi, A., Takian, A. H., Akbari Sari, A., Olyaeemanesh, A. R., Haghighi, H., & Aarabi, M. (2020). COVID-19 pandemic and comparative health policy learning in Iran. Archives of Iranian Medicine, 23(4), 220-34. [DOI:10.34172/aim.2020.02] [PMID]
World Health Organization. (2020). Home care for patients with suspected novel coronavirus (‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎nCoV)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ infection presenting with mild symptoms and management of contacts: Interim guidance, 20 January 2020. Retrieved from https://apps.who.int/iris/handle/10665/330671
Zandifar, A., & Badrfam, R. (2020). Fighting COVID-19 in Iran; Economic challenges ahead. Archives of Iranian Medicine, 23(4), 284. [DOI:10.34172/aim.2020.14] [PMID]