طراحی راهبرد عملی برای ازدواج سالم

نوع مقاله : گزارش سیاستی

نویسندگان

1 استایار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد گناباد

2 استایار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 سازمان جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده

افزایش طلاق در ایران در حالی تبدیل به یک مسئله اجتماعی شده است که فقدان الگوی سیاست‌گذاری در این حوزه منجر به اقدامات آنی، مقطعی و فاقد اثربخشی لازم و نیز موازی‌کاری‌های زیاد و بی‌نتیجه شده است. این موضوع علاوه بر مسئله اجتماعی، مسئله‌ای فرهنگی نیز شده است، بنابراین نیازمند یکپارچگی و برخورداری الگویی ازپیش‌تعیین‌شده است. این مقاله با الهام از نظریه اسپریگن به دنبال سیاستی فرهنگی اجتماعی است تا به طراحی الگویی دست یاید که اگر نتواند مشکل طلاق را کاهش دهد، دست کم به طراحی سیاستی جامع با عنوان ازدواج سالم بپردازد. به این منظور محقق با استفاده از اطلاعات موجود و داده‌های مستخرج از مطالعات مرتبط با طلاق در حوزه اجتماعی و روانشناسی و بررسی نقاط و قوت و ضعف آنها، پس از طرح علل مهمتر، به ارائه راه حل مناسب در این زمینه پرداخته تا بتواند آینده‌‌ای بهتر برای جامعه ایران در حوزه ازدواج ترسیم نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات