سیاست میان ملت‌ها: اثری که همچنان می‌توان خواند و از آن آموخت

نوع مقاله: نقد و بررسی

نویسنده

دانشیار گروه بین المللِ دانشگاه تهران

چکیده

می­توان گفت کم‌و‌بیش همۀ آثار مورگنتا خواندنی هستند اما به طور خاص، یکی از آثار او یعنی سیاست میان ملت­ها: تلاش در راه قدرت و صلح هنوز نیز پس از گذشت نزدیک به هفت دهه از انتشارِ نخستین ویراست آن در سال 1948 م همچنان از آثار ماندگار روابط بین­الملل است. تا کنون هفت ویراستِ متفاوت از این کتاب منتشر شده (که دو ویراستِ آن پس از درگذشت نویسنده بوده و با تجدیدنظر شاگردان مستقیم و غیرمستقیم او) و ده­ها بار نیز تجدید چاپ شده است. گفته می­شود هیچ کتابی در روابط بین­‌الملل نتوانسته در دروس این رشته تا این حد دوام آورد و هنوز هم به‌عنوان کتاب درسی معرفی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات