ایران در افکار عمومی آمریکا: وضعیت و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی / اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 پژوهشگر، اندیشکده حکمرانی شریف، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

سؤال مقالهٔ حاضر این است که مردم آمریکا چه نگرشی نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارند ؟ بررسی بیش از ۴۰۰۰ سؤال از نظرسنجی های مختلف صورت گرفته در آمریکا در رابطه با ایران از زمان انقلاب اسلامی (۱۹۷۹) تا سال ۲۰۱۷ نشان می دهد که مردم این کشور دیدی بسیار منفی نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشته و دارند و این نگرش منفی در طی چند دهه اخیر تقریبا ثابت بوده و تغییری در آن ایجاد نشده است. ایران برای بیش از 70 درصد مردم این کشور در دوره‌های مختلف «نامحبوب» بوده است. بین 70 تا 90 درصد مردم این کشور همواره ایران را به عنوان یک کشور «غیر دوست» و «دشمن» برای آمریکا تلقی کرده‌اند. همچنین، افکار عمومی آمریکا از تمامی سیاست های تخاصمی و تهاجمی دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده است. اگرچه تبلیغات و القائات رسانه‌های ضدایرانی نقش زیادی در شکل‌گیری این تصویر منفی از ایران در افکار عمومی مردم آمریکا داشته‌اند، اما به نظر می‌رسد که ایجاد نهادی برای رصد و مدیریت تصویر بین‌المللی ایران و پاسخ‌گویی به ابهامات در این زمینه می‌تواند تا حدودی تصویر ایران را بهبود دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات