دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 2-384 (شماره ویژه سیاست خارجی و سیاست‌گذاری سلامت) 
16. کاربرد باخت استراتژیک در بحران کرونا

صفحه 362-378

افروز امینی هرندی؛ رسول عسگرپور