ارزیابی اثرات سیاستی پژوهش‌های سلامت حوزه کووید 19 با رویکرد آلتمتریکس: تجارب سیاستگذارانه کشورها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، گروه علم‌سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

2 دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علو م‌پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی مقاله ارزیابی اثرات سیاستی پژوهش‌های سلامت حوزه کووید 19 با رویکرد آلتمتریکس است و دیگر اهداف بررسی رسانه‌های اجتماعی پر مخاطب در این موضوع، نظام‌های حکمرانی و اسناد سیاستی که از این مطالعات بهره برده‌‌اند، ابعاد موضوعی آنها، و تاثیرات سیاستی پژوهش‌های کارآزمایی بالینی کووید19 در اسناد موصوف است.
روش: پژوهش کاربردی و با بهره‌گیری از شاخص‌های علم‌سنجی نوین (آلتمتریکس) و تحلیل محتوا است. بر این اساس، کلیه پژوهش-های کووید 19 نمایه‌شده در پاپ مد، اسکوپوس، وب علوم و کوکراین استخراج و در پایگاه آلتمتریکس رصد شدند. جامعه نهایی بر اساس اهداف 4308 پژوهش رصد شده در این پایگاه‌ها است.
یافته ها: 95 % درصد پژوهش‌های کووید 19 در توییتر اشاره شده است. در این میان 0.01% درصد پژوهش‌ها دارای اشاره در اسناد سیاستی بودندکه 45% درصد این اسناد مربوط به کشور سوئیس و36.6% درصد ایالت متحده آمریکا بود. 7 مورد از پژوهش‌های استناد شده در این اسناد به شیوه کارآزمایی بالینی انجام شده‌اند. موضوعات مورد توجه در اسناد سیاستی در کووید 19 خدمات بهداشت و درمان عمومی، علوم بالینی و میکروبیولوژی پزشکی بودند.
نتیجه گیری: بهره‌‌گیری از آلتمتریک و سنجه‌های وبی در ردیابی ابعاد فرهنگی، اجتماعی، و سیاستی پژوهش‌ها و رصد تعامل کاربران در رسانه‌های اجتماعی مفید است، به‌ویژه توییتر که محملی جذاب برای کاربران است و طیف گسترده‌ای از موضوعات حوزه علوم پزشکی را مورد بحث قرار می‌دهد. همچنین، میزان بهره‌گیری از نتایج پژوهشهای هر کشور در اسناد سیاستی، در زمانی چنین کوتاه، نمایانگر اهمیت پژوهش‌ها به ویژه مطالعات کارازمایی‌های بالینی در سیاست‌گذاری کشورها است

کلیدواژه‌ها

موضوعات