رویکرد ایالات متحده آمریکا در امنیتی‌سازی و تهدیدسازی از برنامه فضایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای )گرایش اروپا(، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

برنامه فضایی ایران ازجمله حوزه‌هایی است که عموما با واکنش انتقادی ایالات‌متحده آمریکا و متحدانش مواجه شده است. این در حالی است که جمهوری‌اسلامی ایران همواره اعلام کرده است که برنامه فضایی‌اش از مشروعیت حقوقی و بین‌المللی لازم برخوردار است و در همین راستا به توسعه و گسترش آن ادامه خواهد داد. مقاله حاضر ضمن بررسی مشروعیت برنامه فضایی ایران، به این مسئله می‌پردازد که هدف اصلی آمریکا، تهدیدسازی از برنامه فضایی جمهوری‌اسلامی ایران به منظور اجماع‌سازی بین‌المللی علیه آن است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ایالات‌متحده، با تمرکز بر بخشی از برنامه فضایی ایران که به موضوع انتقال و ارسال ماهوراه به فضا اختصاص دارد، درصدد است اقدامات ایران در حوزه پرتاب ماهواره‌برها (SLVs) را به مثابه پوششی برای توسعه موشک‌های بالستیک بین‌قاره‌ای (ICBM) با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای معرفی کرده و از این جهت برنامه فضایی ایران را به مثابه تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی بازنمایی کند. دو ستون اصلی این استراتژی آمریکا بر قابلیت برد ماهواره‌برهای ایران (با هدف بازنمایی آن به مثابه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما) و قابلیت حمل ماهواره یا محموله توسط ماهواره‌بر (با هدف بازنمایی آن به مثابه موشک‌های بالستیک حامل کلاهک هسته ای) متمرکز است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه‌ای، اسنادی، منابع الکترونیکی و پایگاه‌های اینترنتی و اظهارات مقامات مربوطه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات