کلیدواژه‌ها = صادرات
سناریوهای سیاستی توسعه صادرات پتروشیمی در افق 1414 با رویکردی آینده‌پژوهانه

دوره 13، شماره 49، اسفند 1402

10.22034/sspp.2023.2005798.3443

هدا نجف پور؛ میثم شیرخدایی؛ حسنعلی آقاجانی؛ جواد سلطانزاده


مضامین وچالش های ظرفیت راهبردی صادرات ایران در بازارعراق (مطالعه تطبیقی ایران و ترکیه در بازار عراق)

دوره 10، شماره 35، شهریور 1399، صفحه 232-253

مجتبی رستمی؛ فرشید نمامیان؛ علیرضا اسلامبولچی؛ روح اله سهرابی


بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تجاری

دوره 8، شماره 28، آذر 1397، صفحه 49-68

مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده؛ مجید محمدرضایی


راهکارهای توسعه ی صادرات کالاهای فرهنگی درعصر جهانی شدن

دوره 4، شماره 11، شهریور 1392، صفحه 41-72

هادی رزقی شیرسوار؛ محمد حسین عمرانی صباغی