رشد واردات بنزین در ایران و سیاست های کنترل آن

نوع مقاله: گزارش سیاستی

نویسنده

کارشناس اقتصاد انرژی-گروه پژوهشی «شبکۀ کانون های تفکر ایران»

چکیده

واردات بنزین در دهۀ 90، پس از طی یک دورۀ نزولی، مجدداً روند افزایشی به خود گرفته است. عدم توسعۀ کمّی قابل توجه در تولیدات پالایشگاهی کشور، توقف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال های 90 و 91، پایان یافتن سهمیه‌بندی بنزین در خردادماه سال 94 بعد از 8 سال و همچنین توقف رشد سهم سوخت جایگزین (CNG) از سبد حمل و نقل سبک در فاصلۀ سال های 91 تا 95، سبب شده است واردات بنزین در نیمۀ ابتدایی دهۀ 90 به‌سرعت افزایش یابد. با در نظر داشتن اینکه بنزین یک کالای استراتژیک است و همچنین با توجه به تجربۀ تحریم واردات فراورده‌های نفتی در سال 89، ضروری است افزایش تولید فروارده‌های نفتی با محوریت راه اندازی پالایشگاه ستارۀ خلیج فارس به‌صورت جدی پیگیری شود. از سوی دیگر، سیاست‌های کنترل مصرف با استفاده از ابزارهای کنترلی مختلف باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین لازم است با تسهیل استفاده از CNG و توسعۀ حمل‌ونقل عمومی، تقاضای بنزین و درنتیجه واردات آن کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات