واکاوی راهبرد دولت ترامپ در برابر جمهوری اسلامی و راهکارهای پیش رو برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مطالعات منطق های آمریکای شمالی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش قصد دارد با واکاوی رفتارها و رویکردهای ایران و آمریکا نسبت به یکدیگر در ۴۰ سال گذشته دلایل آنها را توضیح داده و عوامل موثر در ادامه دشمنی میان تهران و واشنگتن را تبیین کند. تغییر رویکرد آمریکا در برابر ایران به دنبال روی کار آمدن دونالد ترامپ و خروج یکجانبه ایالات متحده از توافق چند جانبه برجام دشمنی میان ایران و آمریکا را عمیق تر ساخت. همچنین، اعمال تحریم های اقتصادی بی سابقه، تشکیل محور اسرائیل - عربستان – ترامپ، پشتیبانی فعالانه آمریکا از گروه های مخالف ایران و دنبال کردن رویکرد تقابل این ارزیابی را در دیدگاه رهبران ایران تقویت کرده است که دولت ترامپ به دنبال تغییر رژیم در ایران است. هدف کلیدی این مقاله پاسخگویی به این پرسش است که راهبرد دولت آمریکا در برابر ایران چیست و عوامل موثر بر این راهبرد کدامند؟ یافته‏های این پژوهش بر پایه روش تحقیق تاریخی نشان می‏دهد دولت ترامپ با نادیده گرفتن غرور ملی ایرانیان به گزینه تحریم و تهدید روی آورده است و خواهان تسلیم شدن ایران در یک معامله برد و باخت است. رویکرد دولت ترامپ بر این پایه استوار است که ایران سرانجام در برابر فشار تسلیم خواهد شد. این پژوهش نتیجه می گیرد که دولت ترامپ در برابر ایران راهبرد دولت رونالد ریگان در برابر شوروی را دنبال می کند: تضعیف تدریجی، کاستن از منابع مالی، شرمنده کردن حاکمیت در برابر مردم و پشیمان ساختن مردم از انقلاب ۱۳۵۷. سپس، این پژوهش راهکارهایی برای بی اثر کردن راهبرد آمریکا را پیشنهاد می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات