کلیدواژه‌ها = آینده پژوهی
طراحی الگوی راهبردی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نقش مکانیزاسیون کشاورزی

دوره 11، شماره 38، خرداد 1400، صفحه 298-322

محمد امامی؛ مرتضی الماسی؛ حسین باخدا؛ عیسی کلانتری


آینده پژوهی با استفاده از تکنیک پویش محیطی

دوره 6، شماره 21، اسفند 1395، صفحه 7-9

فاطمه عطااللهی؛ رضا دهنویه؛ ام البنین آتشبهار