در س‌هایی که باید از سرنوشت سد گتوند آموخت

نوع مقاله: گزارش سیاستی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار شورای عالی آب در جلسه پنجم بهمن 94 راه‌حل‌های پیشنهادی موسسه آب دانشگاه تهران را برای علاج بخشی شوری سد گتوند مورد تصویب قرارداد. در این مصوبه به پیشنهاد دانشگاه تهران اجرای توام دو راه‌حل برای حل مشکل شوری آب مخزن و اثرات ناشی از آن داده‌شده است. اول انتقال شورا به تجمع یافته در مخزن به حوضچه‌های تبخیری (که در 30 کیلومتری سد ایجاد خواهد شد). دبی انتقال شورا به یک مترمکعب در ثانیه خواهد بود؛ و دوم مدیریت آب خروجی از مخزن (که توسط آن شوری آب خروجی از مخزن در حد موردنظر کنترل می‌گردد شود). هدف از این نوشتار این است که ابتدا مشکل سد گتوند توضیح داده شود و سپس در مورد راه‌حل‌ها و انتظارات از اثرات عملی آنها بحثی صورت گیرد و در انتها درس‌هایی که از این واقعه می‌توان گرفت به‌صورت مختصر ذکر شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات