دولت های کارآمدتر در منطقه قوی تر: رویکرد اعتدالی در سیاست منطق های جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: گزارش سیاستی

نویسنده

دانشیار فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

مقاله حاضر متن کامل سخنرانی حسام‌الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری است که روز دوشنبه اول آذر ماه 1395 در افتتاحیه «سومین همایش نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی ایراد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات