زندگی خصوصی «مائو تسه تونگ »

نوع مقاله: نقد و بررسی

نویسنده

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

زندگی خصوصی مائو تسه‌تونگ: خاطرات پزشک مخصوص مائو نوشتۀ لی جی‌سویی است. محمدجواد امیدوارنیا کتاب را به فارسی ترجمه و انتشارات جهان کتاب به‌تازگی در قطع رقعی منتشر کرده است. لی جی‌سویی از نخستین سال‌های پیروزی انقلاب کمونیستی و تأسیس جمهوری خلق چین تا زمان درگذشت مائو (1976 م) پزشک مخصوص مائو بوده است. امیدوارنیا دانش‌آموختۀ علوم سیاسی از دانشگاه تهران و شهید بهشتی است، دورۀ دکترای خود را در دانشگاه پکن و در رشتۀ چین‌شناسی و مسائل بین‌المللی چین گذرانده است و به زبان، فرهنگ و تاریخ چین آشنایی و تسلط دارد. دربارۀ مائو تسه‌تونگ، رهبر انقلاب کمونیستی چین، کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری در چین نوشته شده است، اما اهمیت این کتاب، همان‌طور که مترجم اشاره کرده، این است که نخستین کتابی است که «چون در خارج از این کشور انتشار یافته، از آزادی بیان و تشریح نکات مثبت و منفی و پندآموز بهره‌مند بوده است» (ص 7). مترجم این کتاب را با زندگی دوگانۀ فیدل کاسترو، نوشتۀ محافظ مخصوص او، و نوشته‌های گورباچف دربارۀ لنین رهبر انقلاب سوسیالیستی شوروی مقایسه می‌کند «که در آن‌ها نیز زندگی خصوصی رهبران یادشده با صراحت بیان شده است» (ص 8). نویسندۀ کتاب دلبستۀ حرفۀ خویش، یعنی پزشکی، است و  به‌عنوان شخصیتی سیاسی در کنار مائو حضور نداشته است، جهت‌گیری و نگرش سیاسی و تندروی در کلام او نیست و از این‌رو ـ‌گرچه گاهی به قضاوت می‌پردازد و در مواردی، بیانی انتقادی داردـ توانسته است روایتی صادقانه و منصفانه از زندگی و دوران حکومت مائو عرضه کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات