همکاری های بین المللی پژوهش گران ایرانی در انتشار مقالات علمی: مطالعه موردی رشته مهندسی صنایع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

چکیده

همکاری‌های علمی بین‌المللی یک عامل مهم و مولفه‌ای تاثیرگذار در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری علمی محسوب می‌شود به گونه‌ای که این همکاری معمولاً از طریق انتشار مقالات بین‌الملی مشترک پژوهشگران قابل پیمایش است. در این مقاله، روند حرکتی انتشار مقالات مهندسی صنایع در جهان و ایران و با تاکید بر همکاری-های علمی بین‌المللی بررسی و مورد تحلیل قرار گرفته است. مبنای انجام این پژوهش، بررسی تعداد148240مقاله علمی مهندسی صنایع منتشر شده در 55 نشریه بین‌المللی و تحلیل 3424 مقاله منتشر شده توسط محققان ایرانی مربوط به 50 سال اخیر با روش پیمایشی– توصیفی می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که انتشار مقالات مهندسی صنایع در دهه اخیر رشد جهشی داشته به گونه‌ای که بیش از 52 درصد کل انتشار مقالات در این دهه رخ داده است و 48 درصد کل انتشار مقالات مربوط به کشورهای آمریکا، چین و انگلستان می‌باشد که در این میان ایران جایگاه پانزدهم جهان و نخست منطقه را دارد. مشارکت بین‌المللی در انتشار مقالات مهندسی صنایع ایران با دیگر کشورها 26.3 درصد است به گونه‌ای که میانگین استناد به این مقالات بیشتر از انتشار مقالات محققان ایرانی به تنهایی است و ایران بیشترین همکاری را از نظر کمّی با کشورهای؛ آمریکا، کانادا، انگلستان و استرالیا داشته است، شبکه همکاری نشان می‌دهد که قدرت همکاری علمی بین‌المللی؛ کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا و آلمان با ایران نسبت به دیگر کشورها قوی‌تر و ازنظر کیفیت همکاری ایران با کشورهای؛ انگلستان، آمریکا، کانادا و مالزی تعداد ارجاعات بالاتری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات