کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری
تحلیل قانون اصلاحات ارضی بر اساس نظریه‌ی جریان‌های چند‌گانه‌ی کینگدان

دوره 12، شماره 43، شهریور 1401، صفحه 130-162

10.22034/sspp.2022.546449.3114

احسان تمسکی؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ کیومرث اشتریان؛ ارشک حلی‌ساز؛ فرشید نادری


بازتعریف سیاست دیپلماسی انرژی ایران درگاز طبیعی در افق ۱۴۲۰، ضرورت یا انتخاب؟

دوره 11، شماره 41، اسفند 1400، صفحه 116-135

محمدصادق کریمی؛ رضا حافظی؛ امیرحسین سوهانکار


بررسی تجربه تشکیل «شبکه ملی جامعه و دانشگاه» با تاکید بر چالش‌های پیش‌رو

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 342-360

سپیده اکبرپوران خیاطی؛ غلامحسین محمدی


راهبردنگاری جرائم بانکی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی

دوره 11، شماره 38، خرداد 1400، صفحه 60-83

حسین بیگی؛ جمال بیگی؛ فاطمه احدی


مدیریت بهینه عرصه های خدمت وظیفه عمومی: ارائه مدل سیاستگذاری

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 184-205

سید مجتبی موسوی نقابی؛ مرتضی انوشه


بررسی کارایی سیاست‌های ساماندهی بی‌خانمان‌ها در ایران

دوره 9، شماره 32، مهر 1398، صفحه 84-107

محمدعلی رمضانی؛ مرتضی قلیچ؛ سارا اسمی زاده؛ پری السادات حاج سید جوادی؛ فاطمه جعفری؛ عذرا فرامرزی؛ سمیه رضائی؛ مریم مهارتی


تبیین مبانی فکری سیاست‌گذاری کارآفرینی

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 21-38

هادی ثنائی پور


چند پیشنهاد سیاستی در حوزۀ فارسی

دوره 6، شماره 21، اسفند 1395، صفحه 213-227

مریم سیدان