دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، آذر 1397، صفحه 11-402 (ویژه‌نامه سیاست خارجی چهلمین سال انقلاب اسلامی) 

مقاله پژوهشی

برنامه مشارکتی ملّی مطابق با موافقت‌نامه پاریس: از نظر تا عمل

صفحه 19-47

حجت میان آبادی؛ اعظم امینی؛ احسان دریادل


جناح گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 229-248

اکرم جزینی زاده؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی


ارائه چارچوبی جهت تبیین شبکة ارزش خدمات در فضای مجازی: رویکرد تحلیل چارچوب

صفحه 303-324

شعبان الهی؛ حسین ابراهیمیان؛ علیرضا حسن زاده؛ بابک سهرابی


تفکیک مالکیت و مدیریت در راستای حمایت از توسعۀ فناوری و صنعتی (مروری بر تجربۀ سازمان انرژی اتمی، هواـفضا، وزارت نیرو و ایدرو)

صفحه 349-365

بهزاد سلطانی؛ مرضیه شاوردی؛ مجتبی بوجارپور؛ رضا رمضانی خورشیددوست؛ سیدمهدی فرحی؛ امین حاج‌رسولیها


شماره‌های پیشین نشریه

ویژه‌نامه جامعه و توسعه
ویژه‌نامه سیاست خارجی چهلمین سال انقلاب اسلامی
ویژه‌نامه انرژی و جامعه بخش ویژه انقلاب
ویژه‌نامه انقلاب، آموزش عالی و جامعه