دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، اردیبهشت 1397، صفحه 11-292 (ویژه‌نامه انقلاب، آموزش عالی و جامعه) 

مقاله پژوهشی

شناسایی و تحلیل رویکردهای موجود و مطلوب در صنایع فرهنگی کشور مبتنی بر دیدگاه ذینفعان

صفحه 17-39

سیاوش ملکی‌فر؛ سید سپهر قاضی نوری؛ محمدامین قانعی راد؛ آرش موسوی


جایگاه حقوق معلولین در حوزۀ حقوق شهری

صفحه 137-163

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ زهرا شیرزاد نظرلو


بخش ویژه انقلاب

انقلاب

صفحه 253-288

آسیه حایری یزدی


شماره‌های پیشین نشریه

ویژه‌نامه جامعه و توسعه
ویژه‌نامه سیاست خارجی چهلمین سال انقلاب اسلامی
ویژه‌نامه انرژی و جامعه بخش ویژه انقلاب
ویژه‌نامه انقلاب، آموزش عالی و جامعه