دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، خرداد 1399، صفحه 2-315 (شماره ویژه سیاستگذاری علم، فرهنگ و فناوری) 

مقاله پژوهشی

تحلیل سیاست‌های ارتقاء اعضای هیأت علمی در چارچوب نقش نهاد دانشگاه در توسعه نوآوری

صفحه 2-34

امیر شهسواری؛ جمیله علم الهدی؛ غلامرضا ذاکرصالحی؛ اباصلت خراسانی؛ مریم خادمی


آسیب شناسی ساختاری موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی مازندران

صفحه 128-148

محسن مرزه حاجی آقایی؛ حمیدرضا آراسته؛ بیژن عبدالهی؛ حسن عباسیان


بازآفرینی آینده و تغییر در استعاره‌ها و اسطوره‌ها؛ نمونه موردی کهن روایت زیبای خفته

صفحه 228-251

امیر ناظمی؛ مریم جوان شهرکی؛ احمد برومند کاخکی؛ عقیله محمودزاده؛ نیما شیوندی


شماره‌های پیشین نشریه

شماره ویژه سیاست اجتماعی و فرهنگی
شماره ویژه سیاست خارجی و سیاست‌گذاری سلامت
شماره ویژه سیاستگذاری علم، فرهنگ و فناوری