کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: اسلام‌گرایی؛ بنیادگرایی کلاسیک؛ عقلانیت