کلیدواژه‌ها = "
تبیین راهبرد کارآفرینانه در بین‌المللی‌سازی بانک‌ها

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 52-73

مژده نیلچیان؛ محمدرضا کاباران زادقدیم؛ جلال حقیقت منفرد؛ جمشید عدالتیان شهریاری


شناسایی و رتبه‌بندی فناوری‌های تأثیرگذار بر نابرابری در ایران و کشورهای منتخب

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 102-130

بهروز شاهمرادی؛ پیام چینی فروشان؛ علی سرخوش سرا


آینده‌پژوهی سبک زندگی اقتصادی خانواده‌ها با نرم‌افزار میک‌مک و سناریو ویزارد

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 278-301

محسن نیازی؛ اسماعیل مزروعی نصر‌آبادی؛ سحر نقی پور ایوکی


فراتحلیل کیفی مطالعات شبکه در پژوهش‌های مدیریت بخش عمومی

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 454-476

غلامرضا کاظمیان؛ سید مهدی الوانی؛ وجه الله قربانی زاده؛ سید مصطفی جلیلی


طراحی الگوی مشارکت عمومی در خط‌مشی‌گذاری با رویکرد چندروشی

دوره 11، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 68-92

وجه اله قربانی زاده؛ رسول معتضدیان؛ داود حسین پور؛ عباسعلی رهبر


بررسی پذیرش فناوری‌های نوپدید؛ مطالعه موردی فناوری پمپ های حرارتی زمین گرمایی در شهر تهران

دوره 11، شماره 38، خرداد 1400، صفحه 84-110

ناصر باقری مقدم؛ محمد خسروی؛ مهدی صحاف زاده؛ آیدا مهاجری