دوره و شماره: دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 11-184 
3. ارزش های آسیایی؛ تقدم «توسعه» بر«حقوق بشر»

صفحه 39-54

ناصر پورحسن؛ سجاد احمدیان؛ وحید قربانی


8. بررسی اسناد بالادستی و موانع بهره وری انرژی در بخش ساختمان ایران

صفحه 131-142

معین احمدی؛ عباس ملکی؛ سعید ودادی کلانتر؛ محمدصادق کریمی


گزارش سیاستی

9. سناریوهای ایران در سال ۱۳۹۶

صفحه 145-153

امیر ناظمی؛ حسین نوری؛ محمدامین خرمی؛ حامد صمدی