سیاست‌های گذار به کشاورزی دانش بنیان در ایران

دوره 12، شماره 45، اسفند 1401، صفحه 60-88

10.22034/sspp.2023.554893.3220

الهام فهام؛ مصطفی صفدری رنجبر


نسبت سنجی شهر و دیپلماسی در عصر جهانی شدن

دوره 7، شماره 23، مرداد 1396، صفحه 61-71

مهناز گودرزی؛ الهام صباغ کلاته حسینی


بررسی موانع کاهش مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل خودروهای سبک ایران

دوره 8، شماره 27، مرداد 1397، صفحه 67-88

محمد جواد ساکت؛ محمدصادق کریمی


تاثیر دولت رانتیر بر فرایند خصوصی سازی؛ مطالعه موردی ایران بعد از انقلاب(1357 - 1397)

دوره 9، شماره 30، خرداد 1398، صفحه 69-91

هادی باشدجهرمی؛ مسعود غفاری؛ حسین صادقی سقدل


نقش شبکه‌های خط‌مشی در ارتقای سلامت اداری سازمان‌های دولتی

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 70-95

آتنا شکیبا؛ نگین مهربان قهفرخی؛ جواد معدنی


گونه‌شناسی شرکت‌های حوزه نفت و گاز از منظر فعالیت‌های نوآوری

دوره 13، شماره 47، شهریور 1402، صفحه 92-115

10.22034/sspp.2023.563279.3301

سید محمد موسی زاده موسوی؛ مهدی محمدی؛ محمدرضا فتحی