کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 39-58

سید علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ مریم نفیسی مقدم


3. اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری

دوره 4، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 9-32

سید عبدالله رضوی؛ مصطفی سلیمی فر