دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، خرداد 1400، صفحه 2-362 
مسأله‌شناسی و ارزیابی خط‌مشی ستاد احیاء دریاچه ارومیه

صفحه 38-58

سعید اسمعیل‌زاده؛ عاطفه پرورش ریزی؛ حجت میان آبادی


سناریوهای آینده تأمین انرژی ایران

صفحه 204-232

رضا حافظی؛ حمیدرضا افضلی؛ حسن ظهور


مقدمه بر مفهوم پردازی تاب آوری فرهنگی

صفحه 276-297

صادق خدامرادی؛ محمدابراهیم مداحی؛ حسن احدی؛ محمد علی بشارت؛ محمد مهدی مظاهری تهرانی


طراحی الگوی حکمرانی مطلوب در نظام آموزش عالی

صفحه 324-346

میلاد فطانت فرد حقیقی؛ حسن رضا زین ابادی؛ حمیدرضا اراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم