دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 15-343 
11. ارائه مدل بهبود یافته دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

صفحه 215-233

فاطمه هشدار؛ بهزاد سلطانی؛ سیدفرهنگ فصیحی؛ نسیمه تشکری


گزارش سیاستی

16. طرح ارز بنزین (پترول کوین)

صفحه 331-334

سجاد باقرپور؛ نیما شمساپور


18. چرا در ایران به دیپلمات‌های سلامت آموزش دیده بیش از پیش نیاز داریم؟

صفحه 341-343

رضا دهنویه؛ موسی بامیر؛ علی مسعود؛ آتوسا پورشیخعلی